Headlines Er zijn geen berichten gevonden.

Biopark Terneuzen, BER / Holland Innovation, Biomass Trading & Handling BV, Cargill, DELTA NV, Dow, DSD, Econcern / Evelop, Economische Impuls Zeeland, Express Energy / Bio2E, Gemeente Terneuzen, Ghent Bio Economy Valley, Goes on Green, HZ University of Apllied Science, Heros Sluiskil, ICL-IP,  Lijnco Green Energy / Schücking, Nedalco, Provincie Zeeland, ROC Westerschelde, Sagro, Valuepark Terneuzen, Wageningen UR, WarmCO2, Yara, Zeeland Seaports

Heros Ecopark Terneuzen

Directeur van Heros, Arie de Bode, is enthousiast over het Biopark concept: 'Heros is een enthousiaste deelnemer in Biopark Terneuzen. Op het terrein van 45 hectare worden mogelijkheden geboden om daadwerkelijk initiatieven te ondernemen welke het basis idee achter Biopark Terneuzen concretiseren.