Headlines Er zijn geen berichten gevonden.

Er zijn geen berichten gevonden.
Heros Ecopark Terneuzen

Directeur van Heros, Arie de Bode, is enthousiast over het Biopark concept: 'Heros is een enthousiaste deelnemer in Biopark Terneuzen. OpĀ het terreinĀ van 45 hectare worden mogelijkheden geboden om daadwerkelijk initiatieven te ondernemen welke het basis idee achter Biopark Terneuzen concretiseren.